İLDƏN

Eldən öndə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İQRAR ƏRƏB
İLDİRMƏK