İLEYDƏ

İrəlidə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Gəlin deyirəm nazlanır,

Qız deyirəm xoruzlanır,

Dalında qarpız gizlənir,

İleydə buzxanası var.

                 (“Həmzənin Qıratı aparmağı”) (“Aşıq Əsəd”)

İLDİRMƏK
İLƏM