İMİRZƏ

Bəy oğlu, bəy uşağı, bəyzadə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İLTİCA ƏRƏB
İMRAN DİLİ