İNƏKSAĞAN

доярка
İNƏK VƏRƏMİ
İNƏKSAXLAYAN

Digər lüğətlərdə