İPƏKAÇAN

1. шелкомотальщик; 2. шелкомотальный;
İPƏK
İPƏKBİŞİRƏN

Digər lüğətlərdə