İSİMLƏŞMƏK

глаг. субстантивироваться
İSİMLƏŞMƏ
İSİMSİZ

Digər lüğətlərdə