İSİTMƏ

сущ. от глаг. isitmək :
1. согревание
2. лихорадка (болезненное состояние, сопровождающееся жаром и ознобом); малярия. İsitməyə düşmək заболеть лихорадкой, isitmə çəkmək болеть лихорадкой
İSİNMƏK
İSİTMƏK

Digər lüğətlərdə