İTİLƏNMƏK

оттачиваться, точиться
İTİLƏMƏK
İTİLƏŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə