İZOMERLƏR

I
сущ. хим. изомеры (химические соединения, отличающиеся от одинаковых с ними по составу соединений физическими и химическими свойствами)
II
прил. изомерный. физ. İzomer kristal изомерный кристалл, izomer maddələr изомерные вещества
İZOMAQNİT
İZOMERLƏŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə