JANDARMALIQ

кил. jandarmeriya.
JANDARM(A)
JANDARMERİYA

Digər lüğətlərdə