KAHKAŞAN

gecələr göy üzündə ağ yol şəklində görünən ulduzlar topası; hacılar yolu, süd yolu.
KAHI
KAİNAT