KİFAYƏTLƏNDİRMƏK

удовлетворять
KİFAYƏTLƏNDİRİCİ
KİFAYƏTLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə