Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • SÜAL

  ə. öskürək

  Полностью »
 • SÜB

  SÜB’ ə. yeddidə bir

  Полностью »
 • SÜBAİ

  ə. yeddilik

  Полностью »
 • SÜBAN

  SÜ’BAN ə. böyük ilan cinsi // gürzə

  Полностью »
 • SÜBAT

  ə. xəstənin huşunu itirməsi

  Полностью »
 • SÜBH

  ə. səhər; səhər çağı. Sübhi-əzəl kainatın yarandığı ilk səhər; sübhi-sadiq dan yeri sökülən vaxt

  Полностью »
 • SÜBHAN

  ə. 1) tərif, alqış, mədh; 2) eşq olsun!

  Полностью »
 • SÜBHANALLAH

  ə. 1) Allaha eşq olsun! 2) təəccüb və heyrət məqamında işlədilir

  Полностью »
 • SÜBHANƏ

  ə. səhər yeməyi

  Полностью »
 • SÜBHANƏHÜ

  ə. Ona (Allaha) eşq olsun!

  Полностью »
 • SÜBHANƏKƏ

  ə. İlahi, Sənə eşq olsun!

  Полностью »
 • SÜBHANİ

  SÜBHANİ1 ə. ilahi. SÜBHANİ2 ə. səhər olan, sübhə aid olan

  Полностью »
 • SÜBHDƏM

  ə. və f. bax sübhgah

  Полностью »
 • SÜBHƏ

  ə. təsbehin hər bir dənəsi

  Полностью »
 • SÜBHƏŞÜMAR

  ə. və f. təsbeh çevirən

  Полностью »
 • SÜBHGAH

  ə. və f. sübh çağı, səhər zamanı

  Полностью »
 • SÜBHXİZ

  ə. və f. səhər tezdən yuxudan duran

  Полностью »
 • SÜBHÜ ŞAM

  ə. və f. səhər-axşam

  Полностью »
 • SÜBÜL

  ə. «səbil» c. yollar

  Полностью »
 • SÜCUD

  ə. namaz qılarkən, Qur’an oxuyarkən və ya ibadət zamanı səcdə etmə

  Полностью »
 • SÜCUN

  ə. «sicn» c. məhbəslər, həbsxanalar

  Полностью »
 • SÜDA

  SÜDA’ ə. baş ağrısı (xəstəlik)

  Полностью »
 • SÜDASİ

  ə. altılıq

  Полностью »
 • SÜDDƏ

  ə. 1) astana, kandar; 2) şiş, donqarlıq

  Полностью »
 • SÜDS

  ə. altıda bir

  Полностью »
 • SÜDUR

  SÜDUR1 ə. 1) zahir olma, hasil olma, baş vermə; 2) verilmə (əmr, fərman və s.). SÜDUR2 ə. «sədr» c. sədrlər

  Полностью »
 • SÜƏDA

  SÜƏDA’ ə. «səid» c. xoşbəxtlər

  Полностью »
 • SÜFƏHA

  SÜFƏHA’ ə. «səfih» c. səfehlər, axmaqlar

  Полностью »
 • SÜFƏRA

  SÜFƏRA’ ə. «səfir» c. səfirlər

  Полностью »
 • SÜFFƏ

  ə. 1) küçə qapısının hər iki tərəfində oturmaq üçün səki; 2) karniz

  Полностью »
 • SÜFLA

  ə. 1) alçaq, etibarsız; 2) aşağıda olan, aşağıdakı; 3) pərişan

  Полностью »
 • SÜFLANİ

  ə. həqarətli

  Полностью »
 • SÜFLİYYAT

  ə. «süfla» c. alçaq, pis şeylər

  Полностью »
 • SÜFLİYYƏT

  ə. 1) aşağıda olma; 2) alçaqlıq; 3) m. pəjmürdə, pərişan

  Полностью »
 • SÜFRƏT

  ə. sarılıq, solğunluq

  Полностью »
 • SÜFT

  SÜFT(Ə) f. deşilmiş, dəlinmiş

  Полностью »
 • SÜFTƏ

  SÜFT(Ə) f. deşilmiş, dəlinmiş

  Полностью »
 • SÜFUF

  ə. «səf(f)» c. səflər, sıralar, cərgələr

  Полностью »
 • SÜFÜN

  ə. «səfinə» c. gəmilər

  Полностью »
 • SÜĞRA

  ə. 1) ən kiçik, ən balaca; 2) (ən) kiçik qız // (ən) kiçik bacı

  Полностью »
 • SÜHA

  ə. Kiçik ayı bürcündən olan ulduz

  Полностью »
 • SÜHEYL

  ə. göyün cənub tərəfində çox parlaq bir ulduz

  Полностью »
 • SÜHƏN

  ə. 1) xarici görünüşlər; 2) sifətin ifadələri

  Полностью »
 • SÜHULƏT

  ə. 1) asanlıq; 2) yavaşlıq, üsulluluq; 3) əlverişlilik

  Полностью »
 • SÜHÜF

  ə. «səhifə» c. t. qəzet, jurnal; mətbuat

  Полностью »
 • SÜXƏN

  f. söz, nitq

  Полностью »
 • SÜXƏNARA

  f. 1) söz bəzəyən; 2) bax süxənpərdaz

  Полностью »
 • SÜXƏNÇİN

  f. sözgəzdirən, aravuran, dedi-qoduçu

  Полностью »
 • SÜXƏNDAN

  f. 1) öz danışığına fikir verən, danışığını bilən; 2) bax süxənvər

  Полностью »
 • SÜXƏNGU

  f. danışan, söz deyən

  Полностью »