LÜTERAN

1. лютеранин; 2. лютеранский;
LÜT-MADƏRZAD, LÜT-ÜRYAN
LÜTERANLIQ

Digər lüğətlərdə