LÜTFKARLIQ

любезность, благосклонность
LÜTFKAR
LÜTLƏNDİRMƏ

Digər lüğətlərdə