LƏHCƏ

LƏHCƏ1

ə. 1) dil, danışıq; 2) dialekt; 3) danışıq üsulu, ifadə tərzi.

LƏHCƏ2

ə. üz, çöhrə, sima.

LƏHAZ
LƏHD

Значение слова в других словарях