L

Azərbaycan əlifbasının on səkkizinci hərfi. bax el.
QVAYULA
LABİRİ́NT

Значение слова в других словарях