LAĞ-LOĞAZ

lağ-loğaza qoymaq – bax lağa qoymaq (“lağ”da).
LAĞ-LAĞ
LAĞAN

Значение слова в других словарях