LAĞLAĞIÇI

sif. bax lağlağı 1
Əhali Nadir ilə Zeynəbin görüşməsini bildi, … lağlağıçı adamlar da onlara bir neçə söz qoşdular. B.Talıblı.

LAĞLAĞI₂
LAĞLAĞILIQ

Значение слова в других словарях