LAĞLAĞI₂

bax lağ. Lağlağı eləmək. Lağlağıya qoymaq.

Синонимы

  • LAĞLAĞI gəvəzə — boşboğaz — çərənçi — naqqal — hərzə
  • LAĞLAĞI zarafatcıl — məzəli
LAĞLAĞI₁
LAĞLAĞIÇI

Значение слова в других словарях