LAĞLAĞILIQ

болтовня, пустословие
LAĞLAĞI
LAX

Digər lüğətlərdə