LAƏLAC

sif.zərf [ ər. ] Əlacsız, çarəsiz.
□ Laəlac qalmaq (olmaq) – çarəsiz qalmaq, əlacı kəsilmək, çıxılmaz vəziyyətdə olmaq, məcburiyyət qarşısında qalmaq.
Laəlac olub, aqibət; Gənci şahmarə tapşırdım. Q.Zakir.
Axırı laəlac qalıb özündən, özgədən on-on beş manat tədarük edib Məmmədhəsən əmi bir ulaq aldı. C.Məmmədquluzadə.

Синонимы

  • LAƏLAC laəlac bax əlacsız 1
LAƏQƏLLƏN
LAF

Значение слова в других словарях