LABÜD

mütləq; məcburən, hökmən. Laçın şahinlər sinfindən alıcı quş; hünərli, cəsarətli; q.t.qəbilələrindən biri.
LABUDƏ
LABÜDƏ

Значение слова в других словарях