LALLIQ

немота
LALLAŞMAQ
LAMƏHALA

Digər lüğətlərdə