LAQQILDATMAQ

1. понуд. от laqqıldamaq; 2. лакать;
LAQQILDAMAQ
LAQQILTI

Digər lüğətlərdə