Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ГУЬГ

  “гуьн”-ün əmr forması; bax гуьн.

  Tam oxu »
 • ГУЬГ

  “гуьн”-ün əmr forması; bax гуьн.

  Tam oxu »
 • ГУЬГЪ

  ard, ardı, davamı, dalı.

  Tam oxu »
 • ГУЬГЪ

  ard, ardı, davamı, dalı.

  Tam oxu »
 • ГУЬГЪУЬНА

  zərf dalda, geridə, arxada; гуьгъуьна амукьун geri(də) qalmaq, dalda qalmaq, arxada qalmaq; гуьгъуьна тун geri(də) qoymaq, dalda buraxmaq, ötüb keçmək

  Tam oxu »
 • ГУЬГЪУЬНА

  zərf dalda, geridə, arxada; гуьгъуьна амукьун geri(də) qalmaq, dalda qalmaq, arxada qalmaq; гуьгъуьна тун geri(də) qoymaq, dalda buraxmaq, ötüb keçmək

  Tam oxu »
 • ГУЬГЪУЬНАВАЗ

  zərf ardınca, dalınca, arxasınca, izincə.

  Tam oxu »
 • ГУЬГЪУЬНАВАЗ

  zərf ardınca, dalınca, arxasınca, izincə.

  Tam oxu »
 • ГУЬГЪУЬНАЙ

  zərf 1. sonra, sonradan, nəticədə, axırda; sonradan-sonraya; 2. arxadan, daldan, dal tərəfdən.

  Tam oxu »
 • ГУЬГЪУЬНАЙ

  zərf 1. sonra, sonradan, nəticədə, axırda; sonradan-sonraya; 2. arxadan, daldan, dal tərəfdən.

  Tam oxu »
 • ГУЬГЪУЬНАЛЛАЗ

  zərf 1. ardınca, dalısınca, arxasınca; izincə; izləyərək, təqib edərək; 2. dalınca, bilavasitə sonra, ardınca, ara vermədən

  Tam oxu »
 • ГУЬГЪУЬНАЛЛАЗ

  zərf 1. ardınca, dalısınca, arxasınca; izincə; izləyərək, təqib edərək; 2. dalınca, bilavasitə sonra, ardınca, ara vermədən

  Tam oxu »
 • ГУЬГЪУЬНИЗ

  1. zərf ardınca, arxasınca, dalınca; 2. sonra; яц тухвайдалай гуьгъуьниз варариз тар яда. Ata. sözü at oğurlandıqdan sonra tövlənin qapısını bərk bağl

  Tam oxu »
 • ГУЬГЪУЬНИЗ

  1. zərf ardınca, arxasınca, dalınca; 2. sonra; яц тухвайдалай гуьгъуьниз варариз тар яда. Ata. sözü at oğurlandıqdan sonra tövlənin qapısını bərk bağl

  Tam oxu »
 • ГУЬГЪУЬНИН

  sonrakı, qarşıdakı, gələcək, gələn; гуьгъуьнин юкъуз sonrakı günü, ertəsi günü.

  Tam oxu »
 • ГУЬГЪУЬНИН

  sonrakı, qarşıdakı, gələcək, gələn; гуьгъуьнин юкъуз sonrakı günü, ertəsi günü.

  Tam oxu »
 • ГУЬГЪУЬНЛАЙ

  1. zərf sonra, sonradan, daha sonra, bir az keçəndən sonra, axırda, sonradan-sonraya; 2. zərf arxasınca, dalınca, ardınca; 3

  Tam oxu »
 • ГУЬГЪУЬНЛАЙ

  1. zərf sonra, sonradan, daha sonra, bir az keçəndən sonra, axırda, sonradan-sonraya; 2. zərf arxasınca, dalınca, ardınca; 3

  Tam oxu »
 • ГУЬГЬЕР

  (-ди, -да, -ар) dişi çəpiş.

  Tam oxu »
 • ГУЬГЬЕР

  (-ди, -да, -ар) dişi çəpiş.

  Tam oxu »
 • ГУЬЖУЬКЬУН

  (-из, -на, гуьжуькь): вилерикай гуьжуькьун dial. a) gözünün qabağına gəlmək, xəyala gəlmək, xəyalında canlanmaq, təsəvvüründə (hafizəsində) canlanmaq;

  Tam oxu »
 • ГУЬЖУЬКЬУН

  (-из, -на, гуьжуькь): вилерикай гуьжуькьун dial. a) gözünün qabağına gəlmək, xəyala gəlmək, xəyalında canlanmaq, təsəvvüründə (hafizəsində) canlanmaq;

  Tam oxu »
 • ГУЬЗ

  “гуьн”-ün murad forması; bax гуьн; гуьз тун (гуьз гун) icb. biçdirmək.

  Tam oxu »
 • ГУЬЗ

  “гуьн”-ün murad forması; bax гуьн; гуьз тун (гуьз гун) icb. biçdirmək.

  Tam oxu »
 • ГУЬЗГУЬ

  1. güzgü, ayna; 2. bax шуьше.

  Tam oxu »
 • ГУЬЗГУЬ

  1. güzgü, ayna; 2. bax шуьше.

  Tam oxu »
 • ГУЬЗЕЛ

  1. gözəl, göyçək; гуьзел руш gözəl qız; bax иер; 2. (-ди, -да, -ар) is. gözəl.

  Tam oxu »
 • ГУЬЗЕЛ

  1. gözəl, göyçək; гуьзел руш gözəl qız; bax иер; 2. (-ди, -да, -ар) is. gözəl.

  Tam oxu »
 • ГУЬЗЕЛВАЛ

  gözəllik, göyçəklik, qəşənglik; bax иервал.

  Tam oxu »
 • ГУЬЗЕЛВАЛ

  gözəllik, göyçəklik, qəşənglik; bax иервал.

  Tam oxu »
 • ГУЬКЬ:

  гуькь хьун f. qısılmaq, bir yerə sıxılmaq, büzüşüb qalmaq; sığınmaq, daldalanmaq, gizlənmək.

  Tam oxu »
 • ГУЬКЬ:

  гуькь хьун f. qısılmaq, bir yerə sıxılmaq, büzüşüb qalmaq; sığınmaq, daldalanmaq, gizlənmək.

  Tam oxu »
 • ГУЬЛГЕРИ

  k.t. yazlıq buğda növü.

  Tam oxu »
 • ГУЬЛГЕРИ

  k.t. yazlıq buğda növü.

  Tam oxu »
 • ГУЬЛЛЕ

  (-ди, -да, -яр) 1. güllə, qurşun; 2. гуьлледин güllə -i [-ı]; гуьлледин хер güllə yarası; * гуьлле гун a) atəşə tutmaq, gülləyə basmaq; gülləbaran etm

  Tam oxu »
 • ГУЬЛЛЕ

  (-ди, -да, -яр) 1. güllə, qurşun; 2. гуьлледин güllə -i [-ı]; гуьлледин хер güllə yarası; * гуьлле гун a) atəşə tutmaq, gülləyə basmaq; gülləbaran etm

  Tam oxu »
 • ГУЬЛУЬТ

  (-ди, -да, -ар) corab; сун гуьлуьтар yun corab; гуьлуьт хурун corab toxumaq; bax куьлуьт.

  Tam oxu »
 • ГУЬЛУЬТ

  (-ди, -да, -ар) corab; сун гуьлуьтар yun corab; гуьлуьт хурун corab toxumaq; bax куьлуьт.

  Tam oxu »
 • ГУЬМБЕ

  (-ди, -да, -яр) kömbə (qalın çörək).

  Tam oxu »
 • ГУЬМБЕ

  (-ди, -да, -яр) kömbə (qalın çörək).

  Tam oxu »
 • ГУЬМБЕТ

  abidə (heykəl, məqbərə, türbə, ehram və s.).

  Tam oxu »
 • ГУЬМБЕТ

  abidə (heykəl, məqbərə, türbə, ehram və s.).

  Tam oxu »
 • ГУЬН

  (гуьз, гвена, гуьг) f. k.t. biçmək; цайида гуьнни ийида. Ata. sözü əkən biçər; гуьз тун (гун) icb. biçdirmək

  Tam oxu »
 • ГУЬН

  (гуьз, гвена, гуьг) f. k.t. biçmək; цайида гуьнни ийида. Ata. sözü əkən biçər; гуьз тун (гун) icb. biçdirmək

  Tam oxu »
 • ГУЬНГЕРАР

  (-ри, -ра) c. balqabaq qutabı.

  Tam oxu »
 • ГУЬНГЕРАР

  (-ри, -ра) c. balqabaq qutabı.

  Tam oxu »
 • ГУЬНГУЬНА:

  гуьнгуьна гьатун qaydasına düşmək, yoluna düşmək, normaya düşmək; yaxşılaşmaq; гуьнгуьна тун a) nizama salmaq, qaydaya salmaq, yoluna qoymaq (iş, təsə

  Tam oxu »
 • ГУЬНГУЬНА:

  гуьнгуьна гьатун qaydasına düşmək, yoluna düşmək, normaya düşmək; yaxşılaşmaq; гуьнгуьна тун a) nizama salmaq, qaydaya salmaq, yoluna qoymaq (iş, təsə

  Tam oxu »
 • ГУЬНДУЬЗ

  (-ди, -да, -ар) qıyıq, iri iynə; bax цуьцуьх.

  Tam oxu »
 • ГУЬНДУЬЗ

  (-ди, -да, -ар) qıyıq, iri iynə; bax цуьцуьх.

  Tam oxu »