Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ГЬЕБЕ

  (-ди, -да, -яр) heybə, aşırma heybə.

  Tam oxu »
 • ГЬЕБЕ

  (-ди, -да, -яр) heybə, aşırma heybə.

  Tam oxu »
 • ГЬЕБЕ

  (-ди, -да, -яр) heybə, aşırma heybə.

  Tam oxu »
 • ГЬЕБЕШ

  (-ди, -да, -ар) həbəş, efiopiyalı.

  Tam oxu »
 • ГЬЕБЕШ

  (-ди, -да, -ар) həbəş, efiopiyalı.

  Tam oxu »
 • ГЬЕБЕШ

  (-ди, -да, -ар) həbəş, efiopiyalı.

  Tam oxu »
 • ГЬЕБИЛ

  (-ди, -да, -ар) köhn. qəbilə, tayfa.

  Tam oxu »
 • ГЬЕБИЛ

  (-ди, -да, -ар) köhn. qəbilə, tayfa.

  Tam oxu »
 • ГЬЕБИЛ

  (-ди, -да, -ар) köhn. qəbilə, tayfa.

  Tam oxu »
 • ГЬЕВЕС

  1. həvəs, meyl, istək, maraq; 2. nəşə, zövq, həvəs.

  Tam oxu »
 • ГЬЕВЕС

  1. həvəs, meyl, istək, maraq; 2. nəşə, zövq, həvəs.

  Tam oxu »
 • ГЬЕВЕС

  1. həvəs, meyl, istək, maraq; 2. nəşə, zövq, həvəs.

  Tam oxu »
 • ГЬЕВЕСДАЛДИ

  zərf həvəslə, ürəkdən, qəlbdən, məmnuniyyətlə; гьевесдалди кӀвалахун həvəslə işləmək.

  Tam oxu »
 • ГЬЕВЕСДАЛДИ

  zərf həvəslə, ürəkdən, qəlbdən, məmnuniyyətlə; гьевесдалди кӀвалахун həvəslə işləmək.

  Tam oxu »
 • ГЬЕВЕСДАЛДИ

  zərf həvəslə, ürəkdən, qəlbdən, məmnuniyyətlə; гьевесдалди кӀвалахун həvəslə işləmək.

  Tam oxu »
 • ГЬЕВЕСДИВДИ

  bax гьевесдалди.

  Tam oxu »
 • ГЬЕВЕСДИВДИ

  bax гьевесдалди.

  Tam oxu »
 • ГЬЕВЕСДИВДИ

  bax гьевесдалди.

  Tam oxu »
 • ГЬЕГУН

  (-из, -на, гьег) f. bir şeyi yaymaqla müəyyən şəklə (formaya) salma; афар гьегун xəmiri yaymaqla içinə tərə, ət və s

  Tam oxu »
 • ГЬЕГУН

  (-из, -на, гьег) f. bir şeyi yaymaqla müəyyən şəklə (formaya) salma; афар гьегун xəmiri yaymaqla içinə tərə, ət və s

  Tam oxu »
 • ГЬЕГУН

  (-из, -на, гьег) f. bir şeyi yaymaqla müəyyən şəklə (formaya) salma; афар гьегун xəmiri yaymaqla içinə tərə, ət və s

  Tam oxu »
 • ГЬЕЖЕ

  (-ди, -да, -яр) haşiyə, yelən, kənar (xalçada və s.).

  Tam oxu »
 • ГЬЕЖЕ

  (-ди, -да, -яр) haşiyə, yelən, kənar (xalçada və s.).

  Tam oxu »
 • ГЬЕЖЕ

  (-ди, -да, -яр) haşiyə, yelən, kənar (xalçada və s.).

  Tam oxu »
 • ГЬЕЗЕРПАША

  köhn. dan. həzarpeşə (ən zəruri şeyləri qoymaq üçün sandıq və ya qutu).

  Tam oxu »
 • ГЬЕЗЕРПАША

  köhn. dan. həzarpeşə (ən zəruri şeyləri qoymaq üçün sandıq və ya qutu).

  Tam oxu »
 • ГЬЕЗЕРПАША

  köhn. dan. həzarpeşə (ən zəruri şeyləri qoymaq üçün sandıq və ya qutu).

  Tam oxu »
 • ГЬЕЙ¹

  nida hey, əhey, ay, ey (çağırış və ya müraciət bildirən nida).

  Tam oxu »
 • ГЬЕЙ²

  əd. hey.

  Tam oxu »
 • ГЬЕЙ¹

  nida hey, əhey, ay, ey (çağırış və ya müraciət bildirən nida).

  Tam oxu »
 • ГЬЕЙ²

  əd. hey.

  Tam oxu »
 • ГЬЕЙ¹

  nida hey, əhey, ay, ey (çağırış və ya müraciət bildirən nida).

  Tam oxu »
 • ГЬЕЙ²

  əd. hey.

  Tam oxu »
 • ГЬЕК

  yapışqan, pinc.

  Tam oxu »
 • ГЬЕК

  yapışqan, pinc.

  Tam oxu »
 • ГЬЕК

  yapışqan, pinc.

  Tam oxu »
 • ГЬЕКЬ

  хьун f. 1. tərləmək, bədəni tərlə örtülmək, tər basmaq; 2. tərlənmək, nəmlənmək (buxardan).

  Tam oxu »
 • ГЬЕКЬ

  (-еди, -еда, -ер) 1. tər; гьекьедин tər -i [-ı]; 2. tər (buxardan əmələ gələn nəmlik); * гьекь авун (гьекь акъудун) bax гьекьарун; гьекь фин a) tər tö

  Tam oxu »
 • ГЬЕКЬ

  (-еди, -еда, -ер) 1. tər; гьекьедин tər -i [-ı]; 2. tər (buxardan əmələ gələn nəmlik); * гьекь авун (гьекь акъудун) bax гьекьарун; гьекь фин a) tər tö

  Tam oxu »
 • ГЬЕКЬ

  хьун f. 1. tərləmək, bədəni tərlə örtülmək, tər basmaq; 2. tərlənmək, nəmlənmək (buxardan).

  Tam oxu »
 • ГЬЕКЬ

  хьун f. 1. tərləmək, bədəni tərlə örtülmək, tər basmaq; 2. tərlənmək, nəmlənmək (buxardan).

  Tam oxu »
 • ГЬЕКЬ

  (-еди, -еда, -ер) 1. tər; гьекьедин tər -i [-ı]; 2. tər (buxardan əmələ gələn nəmlik); * гьекь авун (гьекь акъудун) bax гьекьарун; гьекь фин a) tər tö

  Tam oxu »
 • ГЬЕКЬАРДАЙ

  tərlədici, tərlədən, tər əmələ gətirən; tərçıxaran, tərqovan; гьекьардай дарман tərlədici dərman.

  Tam oxu »
 • ГЬЕКЬАРДАЙ

  tərlədici, tərlədən, tər əmələ gətirən; tərçıxaran, tərqovan; гьекьардай дарман tərlədici dərman.

  Tam oxu »
 • ГЬЕКЬАРДАЙ

  tərlədici, tərlədən, tər əmələ gətirən; tərçıxaran, tərqovan; гьекьардай дарман tərlədici dərman.

  Tam oxu »
 • ГЬЕКЬАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. tərlətmək; 2. məc. çox yormaq, üzmək, əldən salmaq; 3. məc. dan. sıxma-boğmaya salmaq, çıxılmaz vəziyyətə salmaq

  Tam oxu »
 • ГЬЕКЬАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. tərlətmək; 2. məc. çox yormaq, üzmək, əldən salmaq; 3. məc. dan. sıxma-boğmaya salmaq, çıxılmaz vəziyyətə salmaq

  Tam oxu »
 • ГЬЕКЬАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. tərlətmək; 2. məc. çox yormaq, üzmək, əldən salmaq; 3. məc. dan. sıxma-boğmaya salmaq, çıxılmaz vəziyyətə salmaq

  Tam oxu »
 • ГЬЕЛБЕТДА

  əlbət, əlbəttə, mütləq; şübhəsiz, təbii ki.

  Tam oxu »
 • ГЬЕЛБЕТДА

  əlbət, əlbəttə, mütləq; şübhəsiz, təbii ki.

  Tam oxu »