Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ГЬИ

  əvəz. 1. hansı; 2. hər hansı, hər bir, hər hansı bir; гьи тӀуб атӀайтӀани – тӀал сад я. Ata. sözü barmağın hansını kəssən, ağrısı birdir; 3

  Tam oxu »
 • ГЬИ

  əvəz. 1. hansı; 2. hər hansı, hər bir, hər hansı bir; гьи тӀуб атӀайтӀани – тӀал сад я. Ata. sözü barmağın hansını kəssən, ağrısı birdir; 3

  Tam oxu »
 • ГЬИБЕ

  bax гьебе.

  Tam oxu »
 • ГЬИБЕ

  bax гьебе.

  Tam oxu »
 • ГЬИБУР

  (-у, -а) “гьим” in cəmi; kimlər; bax гьим.

  Tam oxu »
 • ГЬИБУР

  (-у, -а) “гьим” in cəmi; kimlər; bax гьим.

  Tam oxu »
 • ГЬИЖА

  (-ди, -да, -яр) heca; гьижа-гьижа кӀелун heca-heca oxumaq; bax слог.

  Tam oxu »
 • ГЬИЖА

  (-ди, -да, -яр) heca; гьижа-гьижа кӀелун heca-heca oxumaq; bax слог.

  Tam oxu »
 • ГЬИЖАБ

  1. din. hicab, yaşınma; гьижаб авун hicab etmək, yaşınmaq, üzünü gizlətmək; 2. pərdə, örtük.

  Tam oxu »
 • ГЬИЖАБ

  1. din. hicab, yaşınma; гьижаб авун hicab etmək, yaşınmaq, üzünü gizlətmək; 2. pərdə, örtük.

  Tam oxu »
 • ГЬИЖРАН

  hicran, ayrılıq, fəraq; гьижрандин дерт hicran dərdi, ayrılıq dərdi.

  Tam oxu »
 • ГЬИЖРАН

  hicran, ayrılıq, fəraq; гьижрандин дерт hicran dərdi, ayrılıq dərdi.

  Tam oxu »
 • ГЬИЖРИ

  1. hicri, hicrətə aid, hicrətə mənsub; 2. bu vaxtdan başlanan islam tarixi.

  Tam oxu »
 • ГЬИЖРИ

  1. hicri, hicrətə aid, hicrətə mənsub; 2. bu vaxtdan başlanan islam tarixi.

  Tam oxu »
 • ГЬИЙ

  nida kis (qoyunları sürmək üçün çobanın işlətdiyi nida sözü).

  Tam oxu »
 • ГЬИЙ

  nida kis (qoyunları sürmək üçün çobanın işlətdiyi nida sözü).

  Tam oxu »
 • ГЬИКАЯ

  (-ди, -да, -яр) hekayə.

  Tam oxu »
 • ГЬИКАЯ

  (-ди, -да, -яр) hekayə.

  Tam oxu »
 • ГЬИКЬВАН

  nə qədər; neçə; nə dərəcədə; * гьикьван чӀавалди? nə vaxta kimi?; гьикьван лагьайтӀани nə qədər olsa da, hər halda, yenə də; гьикьван хьайитӀани nə qə

  Tam oxu »
 • ГЬИКЬВАН

  nə qədər; neçə; nə dərəcədə; * гьикьван чӀавалди? nə vaxta kimi?; гьикьван лагьайтӀани nə qədər olsa da, hər halda, yenə də; гьикьван хьайитӀани nə qə

  Tam oxu »
 • ГЬИКӀ

  zərf necə? nə cür? nə təhər?; * гьикӀ лагьайтӀа nədən ki, çünki, o səbəbə ki; гьар гьикӀ хьайитӀани a) hər necə olsa, hökmən, mütləq, heç bir şeyə bax

  Tam oxu »
 • ГЬИКӀ

  zərf necə? nə cür? nə təhər?; * гьикӀ лагьайтӀа nədən ki, çünki, o səbəbə ki; гьар гьикӀ хьайитӀани a) hər necə olsa, hökmən, mütləq, heç bir şeyə bax

  Tam oxu »
 • ГЬИКӀА

  bax гьикӀ.

  Tam oxu »
 • ГЬИКӀА

  bax гьикӀ.

  Tam oxu »
 • ГЬИЛИБАЯР

  c. bax. гьелбеяр.

  Tam oxu »
 • ГЬИЛИБАЯР

  c. bax. гьелбеяр.

  Tam oxu »
 • ГЬИЛЛЕ

  (-ди, -да, -яр) 1. hiylə, fənd, biclik, kələk, fırıldaq, məkr; табни гьилле эхир дуьздал акъатда. Ata

  Tam oxu »
 • ГЬИЛЛЕ

  (-ди, -да, -яр) 1. hiylə, fənd, biclik, kələk, fırıldaq, məkr; табни гьилле эхир дуьздал акъатда. Ata

  Tam oxu »
 • ГЬИМ

  (гьида, гьида, гьибур) 1. əvəz. kim; ам гьим тир? o, kim idi?; 2. hansı (ayırıcı, müəyyənləşdirici sual kimi işlənir); 3

  Tam oxu »
 • ГЬИМ

  (гьида, гьида, гьибур) 1. əvəz. kim; ам гьим тир? o, kim idi?; 2. hansı (ayırıcı, müəyyənləşdirici sual kimi işlənir); 3

  Tam oxu »
 • ГЬИНА

  əvəz. harada? hansı yerdə? hayanda?; * гьина ятӀани haradasa, hansı yerdəsə, hayandasa, naməlum yerdə, qeyri-müəyyən yerdə

  Tam oxu »
 • ГЬИНА

  əvəz. harada? hansı yerdə? hayanda?; * гьина ятӀани haradasa, hansı yerdəsə, hayandasa, naməlum yerdə, qeyri-müəyyən yerdə

  Tam oxu »
 • ГЬИНАВА

  1. hanı; haradadır?; 2. dan. bir şeyin hələ vaxtı çatmadığını, tezliklə olmayacağını, müddətcə uzun çəkəcəyini bildirir; гьеле гьинава-а! (bu) hələ ha

  Tam oxu »
 • ГЬИНАВА

  1. hanı; haradadır?; 2. dan. bir şeyin hələ vaxtı çatmadığını, tezliklə olmayacağını, müddətcə uzun çəkəcəyini bildirir; гьеле гьинава-а! (bu) hələ ha

  Tam oxu »
 • ГЬИНАГ

  hara, hansı yer; hayan, hansı tərəf, hansı səmt; ви гьинаг тӀазва? sənin haran ağrıyır?; инаг гьинаг я? bura haradır?

  Tam oxu »
 • ГЬИНАГ

  hara, hansı yer; hayan, hansı tərəf, hansı səmt; ви гьинаг тӀазва? sənin haran ağrıyır?; инаг гьинаг я? bura haradır?

  Tam oxu »
 • ГЬИНАЙ

  əvəz. haradan? hansı yerdən? hayandan? hansı tərəfdən; * гьинай ятӀани haradansa, hansı yerdənsə, hayandansa (naməlum tərəfdən); зун гьинай, вун гьина

  Tam oxu »
 • ГЬИНАЙ

  əvəz. haradan? hansı yerdən? hayandan? hansı tərəfdən; * гьинай ятӀани haradansa, hansı yerdənsə, hayandansa (naməlum tərəfdən); зун гьинай, вун гьина

  Tam oxu »
 • ГЬИНАЛ

  əvəz. 1. harada? hansı yerdə?; 2. hara?, hansı yerə?

  Tam oxu »
 • ГЬИНАЛ

  əvəz. 1. harada? hansı yerdə?; 2. hara?, hansı yerə?

  Tam oxu »
 • ГЬИНИЗ

  əvəz. haraya? hansı yerə? hara?

  Tam oxu »
 • ГЬИНИЗ

  əvəz. haraya? hansı yerə? hara?

  Tam oxu »
 • ГЬИНИХЪ

  əvəz. hansı tərəfə? hansı səmtə? hayana?

  Tam oxu »
 • ГЬИНИХЪ

  əvəz. hansı tərəfə? hansı səmtə? hayana?

  Tam oxu »
 • ГЬИНИХЪАЙ

  əvəz. hansı tərəfdən? hansı səmtdən, hayandan?

  Tam oxu »
 • ГЬИНИХЪАЙ

  əvəz. hansı tərəfdən? hansı səmtdən, hayandan?

  Tam oxu »
 • ГЬИРГЬИР

  1. kişnəmə, kişnərti; 2. hırıltı; гьиргьир авун bax гьиргьирун.

  Tam oxu »
 • ГЬИРГЬИР

  1. kişnəmə, kişnərti; 2. hırıltı; гьиргьир авун bax гьиргьирун.

  Tam oxu »
 • ГЬИРГЬИРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. kişnəmək, kişnərti səsi çıxarmaq; 2. hırıldamaq, şit-şit, boş-boş, mənasızca gülmək

  Tam oxu »
 • ГЬИРГЬИРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. kişnəmək, kişnərti səsi çıxarmaq; 2. hırıldamaq, şit-şit, boş-boş, mənasızca gülmək

  Tam oxu »