Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ГЬУЬЖЕТ

  (-ди, -да, -ар) höcət, mübahisə, çəkişmə, bəhs; гьуьжет авун bax гьуьжетун.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЖЕТ

  (-ди, -да, -ар) höcət, mübahisə, çəkişmə, bəhs; гьуьжет авун bax гьуьжетун.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЖЕТ

  (-ди, -да, -ар) höcət, mübahisə, çəkişmə, bəhs; гьуьжет авун bax гьуьжетун.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЖЕТАРУН

  (-из, -на, -а) bax гьуьжетун.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЖЕТАРУН

  (-из, -на, -а) bax гьуьжетун.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЖЕТАРУН

  (-из, -на, -а) bax гьуьжетун.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЖЕТУН

  (-из, -на, гьуьжет ая) f. 1. höcət etmək, höcətləşmək, bəhsləşmək, bir-biri ilə mübahisə etmək; 2. bəhsə girişmək, yarışmaq

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЖЕТУН

  (-из, -на, гьуьжет ая) f. 1. höcət etmək, höcətləşmək, bəhsləşmək, bir-biri ilə mübahisə etmək; 2. bəhsə girişmək, yarışmaq

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЖЕТУН

  (-из, -на, гьуьжет ая) f. 1. höcət etmək, höcətləşmək, bəhsləşmək, bir-biri ilə mübahisə etmək; 2. bəhsə girişmək, yarışmaq

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЗУЬР:

  гьуьзуьрдин чка hüzr yeri, ölü yeri, təziyə.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЗУЬР:

  гьуьзуьрдин чка hüzr yeri, ölü yeri, təziyə.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЗУЬР:

  гьуьзуьрдин чка hüzr yeri, ölü yeri, təziyə.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛ

  (-уь, -е, -ер) 1. dəniz, dərya; 2. məc. çoxluq, bolluq, tükənməzlik (təşbehlərdə); * гьуьлуьз фий! məndən uzaq olsun, istər cəhənnəmə dirək olsun (Ata

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛ

  (-уь, -е, -ер) 1. dəniz, dərya; 2. məc. çoxluq, bolluq, tükənməzlik (təşbehlərdə); * гьуьлуьз фий! məndən uzaq olsun, istər cəhənnəmə dirək olsun (Ata

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛ

  (-уь, -е, -ер) 1. dəniz, dərya; 2. məc. çoxluq, bolluq, tükənməzlik (təşbehlərdə); * гьуьлуьз фий! məndən uzaq olsun, istər cəhənnəmə dirək olsun (Ata

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬБАН

  dənizçi.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬБАН

  dənizçi.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬБАН

  dənizçi.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬБАНВАЛ

  dənizçilik; гьуьлуьбанвилин dənizçiliyə aid, dənizçilik.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬБАНВАЛ

  dənizçilik; гьуьлуьбанвилин dənizçiliyə aid, dənizçilik.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬБАНВАЛ

  dənizçilik; гьуьлуьбанвилин dənizçiliyə aid, dənizçilik.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬН

  1. dəniz -u [-ü]; гьуьлуьн яд dəniz suyu; 2. “гьуьл” söz. sif.; гьуьлуьн гьава dəniz havası; * гьуьлуьн балкӀан zool

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬН

  1. dəniz -u [-ü]; гьуьлуьн яд dəniz suyu; 2. “гьуьл” söz. sif.; гьуьлуьн гьава dəniz havası; * гьуьлуьн балкӀан zool

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬН

  1. dəniz -u [-ü]; гьуьлуьн яд dəniz suyu; 2. “гьуьл” söz. sif.; гьуьлуьн гьава dəniz havası; * гьуьлуьн балкӀан zool

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬНКАЦ

  zool. dənizpişiyi.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬНКАЦ

  zool. dənizpişiyi.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬНКАЦ

  zool. dənizpişiyi.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬНКИЦӀ

  zool. suiti; bax тюлень.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬНКИЦӀ

  zool. suiti; bax тюлень.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬНКИЦӀ

  zool. suiti; bax тюлень.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬНКЬУЬГЪУЬР

  zool. dənizkirpisi.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬНКЬУЬГЪУЬР

  zool. dənizkirpisi.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬНКЬУЬГЪУЬР

  zool. dənizkirpisi.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬНПЕРИ

  dənizpərisi (nağıllarda).

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬНПЕРИ

  dənizpərisi (nağıllarda).

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬНПЕРИ

  dənizpərisi (nağıllarda).

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬНХЪАЛХЪАС

  zool. dəniztısbağası.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬНХЪАЛХЪАС

  zool. dəniztısbağası.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬНХЪАЛХЪАС

  zool. dəniztısbağası.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬНЧИЧЕК

  bot. dənizsoğanı.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬНЧИЧЕК

  bot. dənizsoğanı.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬНЧИЧЕК

  bot. dənizsoğanı.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬМ¹

  ömür, həyat; гьуьм акьалтӀ хьун ömrü başa çatmaq, ölmək.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬМ²

  (-еди, -еда, -ер) duman, çən, sis, hava tutqunluğu; гьуьм гьатун (гьуьмеди кьун) duman basmaq, dumana bürünmək, tutqunlaşmaq, qaralmaq (hava)

  Tam oxu »
 • ГЬУЬМ²

  (-еди, -еда, -ер) duman, çən, sis, hava tutqunluğu; гьуьм гьатун (гьуьмеди кьун) duman basmaq, dumana bürünmək, tutqunlaşmaq, qaralmaq (hava)

  Tam oxu »
 • ГЬУЬМ²

  (-еди, -еда, -ер) duman, çən, sis, hava tutqunluğu; гьуьм гьатун (гьуьмеди кьун) duman basmaq, dumana bürünmək, tutqunlaşmaq, qaralmaq (hava)

  Tam oxu »
 • ГЬУЬМ¹

  ömür, həyat; гьуьм акьалтӀ хьун ömrü başa çatmaq, ölmək.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬМ¹

  ömür, həyat; гьуьм акьалтӀ хьун ömrü başa çatmaq, ölmək.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬНДУЬГ

  arxac, qoyun ağılı.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬНДУЬГ

  arxac, qoyun ağılı.

  Tam oxu »