Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ГЬУЖУМ

  hücum, həmlə; basqın; гьужум авун bax гьужумун.

  Tam oxu »
 • ГЬУЖУМ

  hücum, həmlə; basqın; гьужум авун bax гьужумун.

  Tam oxu »
 • ГЬУЖУМУН

  (-из, -на, гьужум ая) f. 1. hücum etmək, həmlə etmək; basqın etmək; 2. məc. üstünə cummaq, üzərinə atılmaq (bir şeyin, bir kəsin); 3

  Tam oxu »
 • ГЬУЖУМУН

  (-из, -на, гьужум ая) f. 1. hücum etmək, həmlə etmək; basqın etmək; 2. məc. üstünə cummaq, üzərinə atılmaq (bir şeyin, bir kəsin); 3

  Tam oxu »
 • ГЬУЙ

  nida kiş (toyuqları, quşları qovlamaq üçün çıxarılan səs).

  Tam oxu »
 • ГЬУЙ

  nida kiş (toyuqları, quşları qovlamaq üçün çıxarılan səs).

  Tam oxu »
 • ГЬУКУМ

  hökm; əmr, buyruq, sərəncam; qərar; гьукум авун hökm etmək, əmr etmək, buyurmaq, sərəncam vermək; гьукум гун hökm vermək, qərar çıxarmaq (məhkəmədə)

  Tam oxu »
 • ГЬУКУМ

  hökm; əmr, buyruq, sərəncam; qərar; гьукум авун hökm etmək, əmr etmək, buyurmaq, sərəncam vermək; гьукум гун hökm vermək, qərar çıxarmaq (məhkəmədə)

  Tam oxu »
 • ГЬУКУМАТ

  (-ди, -да, -ар) dövlət; hökumət; гьукуматдин dövlət (hökumət) -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ГЬУКУМАТ

  (-ди, -да, -ар) dövlət; hökumət; гьукуматдин dövlət (hökumət) -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ГЬУЛДАН

  (-ди, -да, -ар) 1. polad; 2. гьулдандин poladdan qayrılmış, polad; гьулдандин гапур polad xəncər; * гьулдан хьтин məc

  Tam oxu »
 • ГЬУЛДАН

  (-ди, -да, -ар) 1. polad; 2. гьулдандин poladdan qayrılmış, polad; гьулдандин гапур polad xəncər; * гьулдан хьтин məc

  Tam oxu »
 • ГЬУН

  hə; nə, nədir, eşidirəm! mənasında.

  Tam oxu »
 • ГЬУН

  hə; nə, nədir, eşidirəm! mənasında.

  Tam oxu »
 • ГЬУНАР

  hünər, şücaət, qəhrəmanlıq, fədakarlıq, məharət; гьунар къалурун hünər göstərmək, qəhrəmanlıq göstərmək; öz ustalığını, məharətini, bacarığını nümayiş

  Tam oxu »
 • ГЬУНАР

  hünər, şücaət, qəhrəmanlıq, fədakarlıq, məharət; гьунар къалурун hünər göstərmək, qəhrəmanlıq göstərmək; öz ustalığını, məharətini, bacarığını nümayiş

  Tam oxu »
 • ГЬУНБУБА

  ağsaqqal, başçı.

  Tam oxu »
 • ГЬУНБУБА

  ağsaqqal, başçı.

  Tam oxu »
 • ГЬУНКӀВАЛ

  qəd. cənnət, behişt.

  Tam oxu »
 • ГЬУНКӀВАЛ

  qəd. cənnət, behişt.

  Tam oxu »
 • ГЬУНТӀ

  nida dial. tut! qoyma! al!

  Tam oxu »
 • ГЬУНТӀ

  nida dial. tut! qoyma! al!

  Tam oxu »
 • ГЬУРРА

  nida ura! hurra!

  Tam oxu »
 • ГЬУРРА

  nida ura! hurra!

  Tam oxu »
 • ГЬУТӀА

  dial. bax атӀа.

  Tam oxu »
 • ГЬУТӀА

  dial. bax атӀа.

  Tam oxu »
 • ГЬУТӀАНАГ

  dial. bax атӀанаг.

  Tam oxu »
 • ГЬУТӀАНАГ

  dial. bax атӀанаг.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЖЕТ

  (-ди, -да, -ар) höcət, mübahisə, çəkişmə, bəhs; гьуьжет авун bax гьуьжетун.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЖЕТ

  (-ди, -да, -ар) höcət, mübahisə, çəkişmə, bəhs; гьуьжет авун bax гьуьжетун.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЖЕТ

  (-ди, -да, -ар) höcət, mübahisə, çəkişmə, bəhs; гьуьжет авун bax гьуьжетун.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЖЕТАРУН

  (-из, -на, -а) bax гьуьжетун.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЖЕТАРУН

  (-из, -на, -а) bax гьуьжетун.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЖЕТАРУН

  (-из, -на, -а) bax гьуьжетун.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЖЕТУН

  (-из, -на, гьуьжет ая) f. 1. höcət etmək, höcətləşmək, bəhsləşmək, bir-biri ilə mübahisə etmək; 2. bəhsə girişmək, yarışmaq

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЖЕТУН

  (-из, -на, гьуьжет ая) f. 1. höcət etmək, höcətləşmək, bəhsləşmək, bir-biri ilə mübahisə etmək; 2. bəhsə girişmək, yarışmaq

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЖЕТУН

  (-из, -на, гьуьжет ая) f. 1. höcət etmək, höcətləşmək, bəhsləşmək, bir-biri ilə mübahisə etmək; 2. bəhsə girişmək, yarışmaq

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЗУЬР:

  гьуьзуьрдин чка hüzr yeri, ölü yeri, təziyə.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЗУЬР:

  гьуьзуьрдин чка hüzr yeri, ölü yeri, təziyə.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЗУЬР:

  гьуьзуьрдин чка hüzr yeri, ölü yeri, təziyə.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛ

  (-уь, -е, -ер) 1. dəniz, dərya; 2. məc. çoxluq, bolluq, tükənməzlik (təşbehlərdə); * гьуьлуьз фий! məndən uzaq olsun, istər cəhənnəmə dirək olsun (Ata

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛ

  (-уь, -е, -ер) 1. dəniz, dərya; 2. məc. çoxluq, bolluq, tükənməzlik (təşbehlərdə); * гьуьлуьз фий! məndən uzaq olsun, istər cəhənnəmə dirək olsun (Ata

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛ

  (-уь, -е, -ер) 1. dəniz, dərya; 2. məc. çoxluq, bolluq, tükənməzlik (təşbehlərdə); * гьуьлуьз фий! məndən uzaq olsun, istər cəhənnəmə dirək olsun (Ata

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬБАН

  dənizçi.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬБАН

  dənizçi.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬБАН

  dənizçi.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬБАНВАЛ

  dənizçilik; гьуьлуьбанвилин dənizçiliyə aid, dənizçilik.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬБАНВАЛ

  dənizçilik; гьуьлуьбанвилин dənizçiliyə aid, dənizçilik.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬБАНВАЛ

  dənizçilik; гьуьлуьбанвилин dənizçiliyə aid, dənizçilik.

  Tam oxu »
 • ГЬУЬЛУЬН

  1. dəniz -u [-ü]; гьуьлуьн яд dəniz suyu; 2. “гьуьл” söz. sif.; гьуьлуьн гьава dəniz havası; * гьуьлуьн балкӀан zool

  Tam oxu »