Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • СА¹

  1. say bir; miqdarca tək; са ич bir alma; са гъили вандач. Ata. sözü tək əldən səs çıxmaz; 2. tək, vahid, yeganə, bircə, təkcə; 3

  Tam oxu »
 • СА²

  (акт.п., чкад.п.) dan. bax йис².

  Tam oxu »
 • СА-КЪАТДА

  arası kəsilmədən, fasiləsiz, durmadan, dayanmadan.

  Tam oxu »
 • СА-КЬВЕ

  bir-iki, bir iki(cə), bir neçə, az.

  Tam oxu »
 • СА-СА

  bəzi, bir para, ayrı-ayrı.

  Tam oxu »
 • СА-САД

  zərf bir-bir; tək-tək, birər-birər, birbəbir.

  Tam oxu »
 • СА-САДАЗ:

  са-садаз чарар кхьин qarş. bir-birinə məktub yazmaq, məktublaşmaq; са-садаз куьмекун qarş. bir-birinə kömək etmək, köməkləşmək

  Tam oxu »
 • САБЗА

  səbzə (əla kişmiş növü).

  Tam oxu »
 • САБУР

  (-ди, -да, -ар) səbir, hövsələ; сабур авай səbirli, təmkinli, hövsələli, dözümlü; * сабур авун bax сабурун; сабур акьалтӀун a) səbri tükənmək, hövsələ

  Tam oxu »
 • САБУРДАЛДИ

  zərf səbirlə, təmkinlə, tələsmədən, ağır-ağır.

  Tam oxu »
 • САБУРУН

  (-из, -на, сабур ая) f. səbir etmək, dözmək, hövsələ etmək, tələsmədən gözləmək.

  Tam oxu »
 • САВ

  (-у, -а, -ар) qovutdan (qovurğa unundan) hazırlanmış yemək; * сав накьв narın torpaq (donu açılaraq qurumuş, dənəvərləşmiş, narınlaşmış torpaq); сав к

  Tam oxu »
 • САВАБ

  bax суваб.

  Tam oxu »
 • САВАД¹

  (-ди, -да, -ар) xüs. savad, qara mina (gümüş üzərində); савад авун (ягъун) savadlamaq.

  Tam oxu »
 • САВАД²

  savad; yazı-pozu; савад авай savadlı; * савад гун savad vermək, yazıb oxumağı öyrətmək; savadlandırmaq; савад къачун savad almaq, yazıb-oxumağı öyrənm

  Tam oxu »
 • САВАДЧИ

  xüs. savadçı, savad ustası (bax савад¹).

  Tam oxu »
 • САВАННА

  savanna (seyrək ağacları və kolluqları olan düzənlik).

  Tam oxu »
 • САВАЦРАН

  biraylıq.

  Tam oxu »
 • САВБАЛ

  qız bürcü.

  Tam oxu »
 • САВДА

  (-ди, -да, -яр) sövdə, alver, alış-veriş; савда авун sövdə etmək, alış-veriş etmək; razılığa gəlmək, sövdələşmək; * са савда хьуй лагьана elə belə, za

  Tam oxu »
 • САВДАГАР

  (-ди, -да, -ар) köhn. sövdəgər, tacir.

  Tam oxu »
 • САВДАГАРВАЛ

  köhn. sövdəgərlik.

  Tam oxu »
 • САВКЬВАТ

  (-ди, -да, -ар) sovqat, pay, hədiyyə, bəxşiş.

  Tam oxu »
 • САВРУХ

  boran, çovğun; burulğan, sovuruq; живед саврух qar fırtınası, qar sovuruğu.

  Tam oxu »
 • САВУР

  buğa bürcü.

  Tam oxu »
 • САГЪ

  хьун f. 1. sağalmaq, yaxşılaşmaq, şəfa tapmaq; 2. sağlam olmaq, sağlamlaşmaq, gümrahlaşmaq; * сагъ хьуй! (сагъ хьурай! сагърай!) a) xudahafiz! sağ ol(

  Tam oxu »
 • САГЪ

  1. sağ; sağlam; сагъ чанда сагъ рикӀ жеда. Ata. sözü sağlam ruh sağlam bədəndə olar; 2. diri, canlı, ölməmiş; salamat, zədəsiz; сагъ амукьун a) sağ qa

  Tam oxu »
 • САГЪ-САЛАМАТ

  zərf, sif. sağ-salamat; сагъ-саламат амукьун sağ-salamat qalmaq.

  Tam oxu »
 • САГЪ-САЛАМАТВАЛ

  sağ-salamatlıq; ölüm-itim olmama, salamatlıq.

  Tam oxu »
 • САГЪАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. sağaltmaq, müalicə etmək, şəfa vermək; 2. sağlam etmək, sağlamlaşdırmaq; 3. məc

  Tam oxu »
 • САГЪВАЛ

  1. səhhət, sağlıq; sağlamlıq, cansağlığı, gümrahlıq; 2. məc. bütövlük, tamlıq; * сагъвал хьуй sağlıq olsun; inşallah; allah qoysa

  Tam oxu »
 • САГЪДАКАЗ

  zərf 1. sağ-salamat, sağ; сагъдаказ амукьун sağ-salamat qalmaq; 2. məc. bütünlüklə, tamamilə.

  Tam oxu »
 • САГЪДИЗ

  bax сагъдаказ.

  Tam oxu »
 • САГЪЛАМ

  sağlam; möhkəm, qüvvətli, gümrah; сагълам аял sağlam uşaq; сагълам хьун a) sağlam olmaq, sağlamlaşmaq, gümrahlaşmaq; b) məc

  Tam oxu »
 • САГЪЛАМВАЛ

  sağlamlıq; gümrahlıq.

  Tam oxu »
 • САГЪРАЙ

  1. xudahafiz! sağ ol(un)! gülə-gülə! salamaq qal(ın)! əlvida!; 2. sağ ol, çox razıyam, təşəkkür edirəm, minnətdaram; 3

  Tam oxu »
 • САГЪРИ

  (-ди, -да, -яр) 1. sağrı; сагъридин sağrı -i [-ı]; 2. sağrı, yan (insan bədəninin beldən aşağı oturaq hissəsi); * сагърид(ин) кӀараб anat

  Tam oxu »
 • САГЬАФТЕДИН

  birhəftəlik; сагьафтедин кӀвалах birhəftəlik iş.

  Tam oxu »
 • САГЬИБ

  (-ди, -да, -ар) 1. sahib, yiyə; bax иеси; 2. köhn. ər; 3. köhn. sahib, ağa.

  Tam oxu »
 • САГЬИБВАЛ

  sahiblik, yiyəlik (bax иесивал); сагьибвал авун sahiblik etmək, yiyəlik etmək.

  Tam oxu »
 • САГЬИЖАДИН

  birhecalı, təkhecalı; сагьижадин гаф birhecalı söz.

  Tam oxu »
 • САД

  1. say bir; сад лагьай sıra s. birinci; 2. biri; bir nəfər, kim isə, bir adam; сад туьнт хьайила, муькуьди кисна кӀанда

  Tam oxu »
 • САД

  хьун f. bir olmaq, birləşmək, müttəfiq olmaq, həmrəy olmaq, əlbir olmaq.

  Tam oxu »
 • САД-САД

  zərf bir-bir, birər-birər, birbəbir.

  Tam oxu »
 • САДАЗ-ВАД

  zərf birə-beş, beş dəfə artıq.

  Tam oxu »
 • САДАЗ-КЬВЕД

  zərf birə-iki, iki dəfə artıq.

  Tam oxu »
 • САДАЗ-ПУД

  zərf birə-üç, üç dəfə artıq.

  Tam oxu »
 • САДАЗ-САД

  zərf birə-bir (hər bir saya qarşı bir).

  Tam oxu »
 • САДАЗНИ

  zərf heç kimə, heç kəsə, kimsəyə.

  Tam oxu »
 • САДАКЬА

  (-ди, -да, -яр) 1. sədəqə, nəzir, sadağa; садакьа гун sədəqə vermək; sədəqə paylamaq; 2. məc. qurban edilən şey, qurban, sədəqə

  Tam oxu »