LİLLƏMƏ

1
сущ. от глаг. lilləmək 1, синька, просинивание. Paltarı lilləmə синька белья
2
сущ. от глаг. lilləmək 2, заиливание, заиление (заполнение русла реки, канала, ложа водоёма илом)
LİLİPUTLUQ
LİLLƏMƏK

Digər lüğətlərdə