LİLLƏNDİRİLMƏ

сущ. от глаг. lilləndirilmək , подсинивание
LİLLƏMƏK
LİLLƏNDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə