LOKALİZƏ

сущ. локализация (ограничение определённым местом, недопущение распространения чего-л. дальше определённого места); lokalizə etmək локализовать, lokalizə edilmək локализоваться, şişin lokalizə edilməsi мед. локализация опухоли
LOKAL
LOKASİYA

Digər lüğətlərdə