MÜRƏKKƏBLƏŞMƏK

MÜRƏKKƏBLƏŞMƏK – ASANLAŞMAQ Əvvəllər çox adi saydığım məsələlər indi onun zehnində birdən-birə mürəkkəbləşir, onun iradəsini, mətanətini zəiflədirdi (M.Hüseyn); Mən dərsinizi asanlaşdıraram (M.Hüseyn).

MÜRƏKKƏBLƏŞMƏK – SADƏLƏŞMƏK Sonradan məsələ getdikcə mürəkkəbləşdi və heç də onun düşündüyü kimi olmadı (S.Qədirzadə); Həmişə rəsmi, yekəxana, quru görünən raykom katibi adiləşir, sadələşirdi (B.Bayramov).

MÜRƏKKƏB
MÜRƏKKƏBLİK

Значение слова в других словарях