MAHNA

is. dan. Bəhanə. Mahna axtarmaq. Mahna tapmaq.
– Qızıldan tanası var; Əlində hanası var; Gözləyirəm, gəlməyir; Yəqin bir mahnası var. (Bayatı).
[Bədircahan:] Züleyxa xanım gəlib buradan Leyla xanım ilə, bir yer var, oraya gedəcəklər.
Bu mahnadır məhz səni görməkdən ötrü. N.Vəzirov.

MAHMIZLI
MAHNI

Значение слова в других словарях