malın mənşə ölkəsi

Malın tamamilə həmin ölkədə istehsal olunduğu və ya müəyyən edilmiş meyarlar əsasında kifayət qədər yenidən emala məruz qaldığı ölkə

malın kifayət qədər emal meyarı
malın (işin, xidmətin) təhlükəsizliyi