malların idxalı

Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal malları sayılan malların Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilməsi

maliyyə-sənaye qrupu
malların ixracı