MALYEMƏZ

is. Öz zəruri ehtiyaclarına belə pul xərcləməyən, imkanı, varı-dövləti olduğu halda korluqla yaşayan xəsis adam. Malyeməzin malını yeyərlər. ( Ata. sözü ). [Qoca:] Oğlum, sən nə bildin ki, ölən malyeməz imiş? “Əsli və Kərəm”.
[Qulu:] Yəni belə malyeməzin malını yemək haramdır? S.S.Axundov.

MALYARİYALI
MAMA₁

Значение слова в других словарях