MAMA₁

is. Doğuş zamanı kömək göstərməklə məşğul olan (keçmişdə təhsilsiz, indi isə xüsusi təhsil görmüş) qadın. Mama çox olanda, uşaq tərs gələr. ( Ata. sözü ).
[Cahan:] Kənddə mama yoxluğu hiss edilirdi. Ə.Haqverdiyev.

Синонимы

  • MAMA I mama bax mamaça II mama bax ana
  • MAMA bibi

Омонимы

  • MAMA MAMA I is. məh. Atanın bacısı, bibi. Mən mamagilə gedirəm. MAMA II is. Uşaq doğuzduran şəfqət bacısı

Этимология

  • MAMA “Bibi” mənasında işlədilir (bibi ərəb sözüdür), əmi sözü ilə qohumdur, “eyni döşdən süd əmən” deməkdir
MALYEMƏZ
MAMA₂

Значение слова в других словарях