MANTAR

I
сущ. пробка (общее название затычек, втулок для закупоривания бутылок и др. сосудов)
II
прил. пробковый. лес. Mantar palıdı пробковый дуб, mantar qabıq пробковая опорка, mantar toxuma физиол. пробковая ткань, mantar tozu физ. пробковый порошок, mantar tavası строит. пробковая плита, mantar araqat авто. пробковая прокладка
MANŞIRLAMAQ
MANTİLYA
OBASTAN VİKİ
Mantar palıdı
Quercus suber (lat. Quercus suber) — fıstıqkimilər fəsiləsinin palıd cinsinə aid bitki növü. Yabanı halda Aralıq dənizi sahillərinin ətrafında geniş yayılmışdır, ilk dəfə Cənubi Avropada təsvir edilmişdir. Yavaş böyüyən, hündürlüyü 15–20 m, gövdəsinin diametri 30 sm olan, şaxələnmiş çətirli, həmişəyaşıl ağacdır. Gövdə və budaqlarının qabığı mantar qatına malikdir. Birillik zoğları və tumurcuqları sıx, keçəvari, sarımtıl-boz tükcüklərlə örtülmüşdür. Yarpaqları dərili, qalın, oval, yumurtavari-uzunsov, kiçik, biz dişli və ya kənarları bütöv formalı olub, uzunluğu 3–7 sm, eni 1,5–3,5 sm, kənarları çıxıntılıdır. Yarpaq saplağı 1–1,5 sm uzunluqdadır. Üstdən parlaq, tünd yaşıl, altdan sıx, xırda, boz tükcüklüdür. May-iyun aylarında çiçəkləyir.

Digər lüğətlərdə