MASKALANMAQ

гл. 1. маска акьалжнаваз хьун, маска гьалднаваз хьун; 2. маскировка авунваз хьун, винел пад кӀевнаваз хьун, чуьнуьхарнаваз хьун, чир тежервал (такварвал) авунваз хьун; 3. элкъв. (жувал, вичел) маска акьалжун, маска алукӀун; 4. пер. ччинал хъурхъ акьалжун, вичи-вич авайвал ваъ, масакӀа къалурун, жилд (хам) дегишун, вичин асул суфат чуьнуьхарун, фашалвал (кьве ччин алайвал) авун.
MASKALAMAQ
MASKALI

Digər lüğətlərdə