MATERİYA

[ lat. ]
1. fəls. İnsan şüurundan kənarda və ondan asılı olmayaraq mövcud olan obyektiv varlıq; maddə.
2. Təbiətin fiziki cisimlərini təşkil edən maddə. Materiyanın quruluşu.
3. dan. Parça, arşınmalı, material.

Синонимы

  • MATERİYA MATERİYA (fəls.), CİSM, MADDƏ

Омонимы

  • MATERİYA MATERİYA I is. [ ing. ] Maddə, maddi aləm. Materiya itmir, bir formadan başqa formaya keçir. MATERİYA II is
MATERİK
MATƏM

Значение слова в других словарях