MEXANİKLƏŞMƏ

сущ. от глаг. mexanikləşmək , механизация
MEXANİKLƏŞDİRMƏK
MEXANİKLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə