MİKROELEMENTLƏR

\[mikro... və lat. elementum.\] микроэлементар (набататрин ва гьайванрин организмра гзаф тӀимил кьадар (вишелай, агъзуралай са процент ва мадни тӀимил) авай химиядин элементар).
MİKROBSUZLAŞDIRMAQ
MİKROFON

Digər lüğətlərdə