MİSMARLAMAQ

глаг. nəyi приколачивать, приколотить (прикрепить к чему-л. гвоздями). Çərçivələri mismarlamaq приколачивать рамы
MİSMARLAMA
MİSMARLANMA

Digər lüğətlərdə