MULTİPLİKASİYAÇI

кил. multiplikator.
MULTİPLİKASİYA
MULTİPLİKATOR

Digər lüğətlərdə