NƏTİCƏ¹

\[ər.\] сущ. нетижа (1. эхир; təcrübənin nəticəsi тежрибадин нетижа; nəticə çıxarmaq нетижа хкудун, тайин са фикирдал (къарардал, нетижадал) атун, ибрет къачун; nəticə vermək (çıxmaq, hasil olmaq) нетижа гун (хкатун, гьасил хьун), са нетижа хьун, са затӀунал куьтягь хьун; nəticəyə gəlmək нетижадал атун, тайин са къарардал атун; nəticədə нареч. нетижада, эхирда; 2. са эсердин, макъаладин ва мс. куьрелди мана).
NƏT
NƏTİCƏ²

Digər lüğətlərdə