O

O I əvəz. Üçüncü şəxsin təki.

O II əvəz. İşarə məqsədi ilə işlədilir.

NÜSXƏ
OBYEKT

Значение слова в других словарях