ONURĞALI

позвоночный
ONURĞA
ONURĞASIZ

Digər lüğətlərdə